22Η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 'Επιτακτική η ανάγκη προστασίας και ορθής διαχείρισης του νερού'

22Η ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 'Επιτακτική η ανάγκη προστασίας και ορθής διαχείρισης του νερού'

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η υφήλιος ως προς τη διαχείριση των υπόγειων υδάτων αλλά και τις ευκαιρίες αναφορικά με την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη διακυβέρνησή τους αναφέρεται η Έκθεση Παγκόσμιας Ανάπτυξης των Υδάτων των Ηνωμένων Εθνών (UN WWDR 2022)  και έχει με τίτλο «Υπόγεια ύδατα: Κάνοντας το αόρατο ορατό»

Τα υπόγεια ύδατα αντιπροσωπεύουν περίπου το 99% του συνόλου των υγρών γλυκών υδάτων στη Γη και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στις κοινωνίες τεράστια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη και ευκαιρίες. Ωστόσο, η σπουδαιότητα αυτού του φυσικού πόρου είναι σήμερα ελάχιστα αναγνωρίσιμη και, κατά συνέπεια, γίνεται κατάχρηση του καθώς υποτιμάται και κακοδιαχειρίζεται.

Στην Κρήτη εκτιμάται ότι τις επόμενες δεκαετίες το ετήσιο υδρολογικό έλλειμα νερού άρδευσης θα ανέλθει περίπου στα 120 Mm3. Η αντιμετώπιση ενός ελλείμματος αυτού του μεγέθους προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων της Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτό το έλλειμμα θα συνοδεύεται από σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων και των απορροών στις πηγές και τα ποτάμια του νησιού.

Η ΔΕΥΑΒΑ αναλογιζόμενη τη δυσοίωνη αυτή πρόβλεψη προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που επιβάλλει η κλιματική αλλαγή και:

 Α) Χορηγεί αδιάλειπτα και επί 24-ωρης βάσης νερό ύδρευσης υψηλής ποιότητας για τους καταναλωτές – δημότες του Πλατανιά, με τον εξορθολογισμό της διαχείρισης, την οργάνωση των πηγών και των υπόγειων υδροφορέων, καθώς και με τον ανασχεδιασμό των δεξαμενών και των δικτύων, με κριτήριο τη βελτίωση της ποιότητας και της παροχής υπηρεσίας.

 Β) Εκσυγχρονίζει και αντικαθιστά τα πεπαλαιωμένα δίκτυα ύδρευσης, μέσω ανασχεδιασμού και επεκτάσεων νέων δικτύων σύμφωνα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.  Ταυτόχρονα προβαίνει σε διαχωρισμούς δικτύων στις περιοχές που διαθέτουν μικτό υδρο-αρδευτικό δίκτυο.

 Γ) Βελτιστοποιεί το σχεδιασμό των αρδευτικών της δικτύων για την εξοικονόμηση πόρων και επάρκειας για το σύνολο των αγροτο-κτηνοτρόφων των περιοχών που δραστηριοποιείται.

 Δ) Παρέχει λειτουργικές υπηρεσίες αποχέτευσης για την απορρύπανση οικιστικών περιοχών και την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, των υπόγειων νερών και των πηγών, χωρίς οσμές και με διαρκώς επεκτεινόμενα δίκτυα.

 Ε) Προγραμματίζει και ωριμάζει μελέτες έργων για το άμεσο και απώτερο μέλλον ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ενός ευρυτερου μασρπ πλαν.

 Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες επιθυμούμε να εντοπίζουμε και να καταγράφουμε άμεσα τα προβλήματα, ώστε να ανταποκρινόμαστε προγραμματισμένα, προσφέροντας ασφαλείς, αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις και έτσι, συμμετέχοντας στην  «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2022», να κάνει με τη σειρά της το  την πρόκληση της διαχείρισης των νερών βιώσιμη ευκαιρία για τους δημότες του Πλατανιά.

                                                                          

  Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ

    Ευτύχης  Μαυρογένης