Workshop: “Εντοπισμός και Έλεγχος Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης

Η αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος των διαρροών και απωλειών νερού στα δίκτυα ύδρευσης με χρήση σύγχρονων συστημάτων, βρέθηκε στο επίκεντρο της ενημερωτικής ημερίδας με θέμα “Εντοπισμός και Έλεγχος Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης” που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα του Δήμου Πλατανιά, την Τρίτη 3 Οκτωβρίου.

Το έργο με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ – ΦΑΣΗ» επωφελείται με συγχρηματοδότηση ποσού 540.000,00 ευρώ από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, και από εθνικούς πόρους.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με εισαγωγή του Προέδρου της ΔΕΥΑΒΑ, κ. Ευτύχη Μαυρογένη, ο οποίος και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Πλατανιά, κ. Γιάννη Μαλανδράκη. Ο Πρόεδρος τόνισε μεταξύ άλλων ότι “Οι διαρροές αποτελούν ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης, αλλά και άρδευσης, δημιουργώντας απώλειες που αγγίζουν το 50% με αποτέλεσμα τις φθορές σε υποδομές, την κατανάλωση πόρων και ενέργειας και τη θέση σε κίνδυνο της βιωσιμότητας της Επιχείρησης”. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμα στα έργα ύδρευσης που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή ή ολοκληρώνονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ, προϋπολογισμού πάνω από 10.000.000 ευρώ, τα οποία αναμένεται εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τις υποδομές της Επιχείρησης με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, τη μείωση των απωλειών.

Την εφαρμογή του συστήματος στην Δ.Κ. Πλατανιά, σύμφωνα με το οποίο θα αντικατασταθούν σχεδόν στο σύνολό τους τα συμβατικά, με έξυπνα υδρόμετρα, παρουσίασε η κ. Αργυρώ Παρασκάκη, Χημικός Μηχανικός της ΔΕΥΑΒΑ. Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν τοπικοί σταθμοί μέτρησης και ελέγχου της πίεσης για τον έλεγχο των διαρροών καθώς και τοπικοί σταθμοί μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου για τον έλεγχο της απολύμανσης του πόσιμου νερού, ενώ αναμένονται σημαντικά οφέλη στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων, τη μείωση του κόστους και την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων τηλε-εποπτείας και τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΒΑ.

Η Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου, Ειδική Επιστημονική Σύμβουλος του ΟΑΚ ΑΕ στην ομιλία της της παρουσίασε το στρατηγικό σχεδιασμό του ΟΑΚ ΑΕ στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στη εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης ύδατος, στη συνέργεια με εθνικούς ευρωπαϊκούς φορείς και την προοπτική του Water Energy Ecosystem Food Nexus για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενεργειακής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής.

Στη συνέχεια, η κ. Ειρήνη Καραθανάση, Προϊσταμένη τμήματος Διαχείρισης Νερού της ΔΕΥΑ Πατρών, παρουσίασε το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης, κάνοντας αναφορά στις απαιτούμενες υποδομές, στη μεθοδολογία αλλά και στα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος μέσω του γρήγορου εντοπισμού και του ελέγχου της πίεσης τα οποία αποφέρουν άμεσα οφέλη στην εξοικονόμηση του νερού.

Ο κ. Γιώργος Δελλής, της εταιρείας UW TECH HELLAS A.E. -EIS A.E., εστίασε σε παραδείγματα εφαρμογής στα δίκτυα ύδρευσης της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, παρουσιάζοντας εργαλεία & τεχνικές εκτίμησης/διαχείρισης διαρροών και της αποδοτικότητας λειτουργίας τους.

Ακολούθως, ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, από το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, μίλησε για τις απώλειες νερού στα αρδευτικά συστήματα αλλά και παρουσίασε μελέτη για  τη βελτιστοποίηση του αρδευτικού συστήματος του ΤΟΕΒ Φουρνέ στο Δήμο Πλατανιά. 

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Δρ. Αναστάσιου Πουλιέζου, Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία αφορούσε στην αειφόρο διαχείριση υδάτων σε συσχετισμό με το νομοθετικό πλαίσιο και τις μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος των διαρροών. 

Η ενδιαφέρουσα τεχνική ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Atlantica Caldera Beach, στο Γεράνι, Πλατανιά και προσέλκυσε μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων, ιδιωτών όσο και εργαζόμενων στους φορείς διαχείρισης νερού, των ΔΕΥΑ του Νομού Χανίων και του ΟΑΚ Α.Ε.

 

Για τη ΔΕΥΑΒΑ,

 

Μαυρογένης Ευτύχης

Πρόεδρος Δ.Σ.